< meta name = " seoceros " content = " noindex ">.

 

Google+
Jak sporz±dziæ bilans?
Jak sporządzić bilans?

Konfiguracja planu kont

 1. Konfiguracja planu kont polega na wyznaczeniu, do której pozycji w bilansie ma wpływać saldo końcowe ba danym koncie.
 2. W tym celu należy wejść do opcji księgowość - plan kont.
 3. Następnie edytować kolejne konta i wybrać w nich pozycję bilansową, do której ma być wliczane saldo końcowe danego konta.
 4. W tym celu należy nacisnąć na przycisk bilans i z listy rozwijalnej wybrać odpowiednią pozycję bilansową.
 5. Klikając na drugi klawisz rachunek porównawczy można wybrać, do której pozycji rachunku porównawczego ma być wliczane saldo końcowe danego konta.
 6. Trzeci klawisz rachunek kalkulacyjny służy do wyboru pozycji w rachunku kalkulacyjnym.
implementowanie sprawy
Edycja konta

Sporządzanie bilansu

 1. Wejść do opcji Ewidencje - deklaracje.
 2. Kliknąć klawisz dopisz.
 3. Wybrać jako rodzaj deklaracji rachunkowość - bilans pełny.
 4. Przy pytaniu Czy wczytać dane nacisnąć klawisz Tak.
 5. Wybrać okres czasu, za który ma być sporządzony bilans.
 6. Zatwierdzić naciskając klawisz zatwierdź.