< meta name = " seoceros " content = " noindex ">.

 

Google+
Dokumenty wystawiane w module ksiêgowo¶æ
Faktura VAT   
Faktura WDT - Wewn±trzunijna dostawa towaru  
 Faktura Eksportowa  
 Faktura NP- invoice      
 Faktura ZDT- Zagraniczna dostawa towaru  
Faktura zaliczkowa - zaliczka od odbiorcy  
 Korekta faktury VAT      
 Faktura WDT korekta      
 Faktura WNT - Wewn±trzunijne nabycie towaru  
Faktura WNT zwrot
Wzory dokumentów ksiêgowych
Faktura VAT mar¿a
Faktura Wewnêtrzna - import us³ug IUSL    
Korekta faktury zaliczkowej
FW - reklama    
Faktura RR - rolnicza    
WZ - Wydanie zewnêtrzne
Nota koryguj±ca VAT
Faktura proforma
Zamówienie do dostawcy    
Faktura do paragonuDokumenty zakupu towarów i us³ug
PZ - Przyjêcie zewnêtrzne
PZI - Przyjêcie zewnêtrzne import
PW - Przyjêcie wewnêtrzne
WNT - Wewn±trzunijne nabycie towaru
Faktura RR
Zamówienie do dostawcy    
Zamówienie importoweDokumenty sprzeda¿y towarów i us³ug

 Faktura VAT  
Faktura VAT bez stanu   
 Faktura VAT Euro  
Faktura VAT Eksport   
WDT - Wewn±trzunijna dostawa towaru  
Faktura zbiorcza   
Faktura zbiorcza WDT   


 
Korekty dokumentów magazynowych 
Zwrot do dostawcy
Przecena do dostawcy posiadanego towaru
Przecena do dostawcy sprzedanego towaru
Korekta WNT
Korekta PW
Przecena od dostawcy
Korekta faktury VAT
Korekta paragon
Korekta RW
Nota koryguj±ca
Korekta faktury eksportowej
Korekta WDT

Inne dokumenty magazynowe
 

Przyjêcie do serwisu
MM - Przesuniêcie miêdzymagazynowe
PZ - Przyjêcie opakowañ
Zwrot z serwisu
RW - Rozchód wewnêtrzny
FW - Faktura wewnêtrzna
WZ - Wydanie opakowañ
Faktura VAT mar¿a